بیل بکهو پشت تراکتور

مشخصات فنی بکهو
ماکزیمم عمق حفاری:   ۲۵۵۰ میلیمتر
عرض باکت استاندارد:   ۳۵۰ میلیمتر (آپشن قابل نصب 450 میلیمتر)
ماکزیمم ارتفاع تخلیه بار:   ۲۶۰۰ میلیمتر
درجه گردش باکت:   ۲۰۷
فشار کاری:   175 بار
داری شاسی یکپارچه
قابلیت نصب آسان

فایل pdf بیل بکهو پشت تراکتور