تریلر تخلیه سه طرف4.5 تن

شایان کشت افزار کرمان طراح و تولیدکنند انواع تریلر و تریلی های باغی و کشاورزی و صنعتی وخرید و فروش تریلر سه طرف تخلیه در ایران