اخبار و تازه های کشاورزی

تازه های کشاورزی در ایران و جهان

 
ار تاریخچه کشاورزی در ایران چه میدانید ؟
بر اساس مدارک باستان شناسی در شش هزار سال پیش در سالک کاشان کشاورزی  انجام میگرفت. 
 ذخیره سازی گندم در مخازن در شوش سه هزار سال قبل از میلاد 
 پرورش اسب و دامپروری در زمان مادها ابیاری مزارع از آب رودخانه کارون و زدن قنوات در نواحی کم آب در دوران  هخامنشیان  کشت یونجه و صدور آن به یونان و روم 
 
 استفاده از ابزار کشاورزی مانند بیل، خرمن کوب و گاو آهن ایرانی استفاده از دام برای کشیدن 
 
تاریخچه مکانیزاسیون در ایران چه میدانید ؟
ورود گاوآهن فلزی در زمان ناصرالدین شاه 
 خریداری اولین تراکتور نفتی در زمان رضاه شاه برای مدرسه فلاحت1325 
وارد کردن تراکتور و کمباین در سال 1331
  آغاز به کار بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی در سال 1131
قرارداد با رومانی برای خریداری تراکتور  تهیه گاوآهن، دیسک، کودپاش، بذرپاش و دروگر از طریق بنگاه توسعه  در ترکتورسازی تبریز و مونتاژ تراکتور مسی 1349فرگوسن
 
تاریخچه کشاورزی
 
آغاز مکانیزاسیون در ایران چه زمانی است؟
 مکانیزاسیون یکی از راههاي گذر از کشاورزي سنتی به کشاورزي پایدار است. این آغاز  همزمان با  فعالیت بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی در سال 1331 شمسی بود. درحقیقت این  شروع ماشینی کردن کشاورزی ایران به شمار می رود. ٔ
 
هدف از مکانیزاسیون چه بود ؟
مکانیزاسیون کشاورزي به عنوان یـک رویکـرد اساسـی در تولیـد محصولات کشاورزي مطرح شد و اهدافی نظیـر انجـام بـه موقـع عملیات کشاورزي، کاهش هزینههـاي تولیـد، کـاهش سـختی کـار، مدیریت مصرف نهادههاي کشاورزي، ایجاد جذابیت در فعالیـ تهـا ي
کشاورزي، ارتقاء کمی و کیفی تولید و اصولاً موجبات اقتصادي نمودن تولید انبوه محصولات کشاورزي را فراهم میساخت
 
تعریف تراکتور چیست ؟ تراکتور، ماشین خودگردانی است که می تواند توان کششی، توان دورانی و هیدرولیکی بسیاری از ماشین های کشاورزی را تأمین نماید
ریشه لغوی واژه تراکتور یه کلمه انگلیسی به معنای کشنده است که ریشه آن Tratiox به معنای کشش است . دید کلی این کلمه به ماشینهایی اطلاق میشود که جهت کشیدن یک بار یا یک وسیله بکار می روند . در واقع تراکتور وسیله ایست که برای تامین قدرت نیاز جهت کشیدن وسایل و تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد
تاریخچه تراکتور در ایران از چه تاریخی است؟:  استفاده از تراکتور و ماشین های کشاورزی در ایران به دنبال اولین نمایشگاه ماشین های کشاورزی که در سال  1300 شمسی در تهران برگزار شد متداول گردید. در سال 1308 شمسی اولین تراکتور نفتی ساده برای مدرسه عالی فلاحت در شهرستان کرج خریداری گردید تا دانشجویان بتوانند با روش کار آن آشنا شوند و آن را در مزارع برای عملیات کشاورزی به کار ببرند.
 
 ساخت تریلرهای کشاورزی جهت حمل محصولات کشاورزی
سابقه ساخت تریلرهای چوبی که با دام جابجا میشد به زمان طولانی قبل از اسلام برمیگردد ولی تاریخ تولید و ورور تریلرهای کشاورزی که با تراکتور جابجا میشد رسما با ورود تریلرهای رومانی در سال 1346 برمیگردد .
در سال1355 براساس قراردادی که با کشور رومانی به منظور ساماندهی و برنامه ريزی نحوة ساخت به امضاء رسيد، با همکاری کارشناسان رومانی نخستين تريلر با ظرفيت 5 تن به نام RMSنمونه سازی گرديد و سپس نقشه های توليد تهيه شد. درسال 1358 کارشناسان رومانی ايران را ترک نموده پس از اندکی وقفه با تلاش و فعاليت پرسنل کارگاه با ميزان 70% ساخت داخل تريلر کشاورزی توليد و به بازار عرضه شد.