اخبار و تازه های کشاورزی

تازه های کشاورزی در ایران و جهان

شرکت شایان کشت افزار کرمان به منظور توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان کرمان و استانهای همجوار طرح تعویض تریلرهای فرسوده با نو را از ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ به مدت ۳ ماه برگزار مینماید ،

شرکت شایان کشت افزار کرمان به منظور توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان کرمان و استانهای همجوار طرح تعویض تریلرهای فرسوده با نو را از ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ به مدت ۳ ماه برگزار مینماید ، جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 32616956034-034 / 09140576978 تماس حاصل فرمائید.