اخبار و تازه های کشاورزی

تازه های کشاورزی در ایران و جهان

سابقه ساخت تریلرهای چوبی که با دام جابجا میشد به زمان طولانی قبل از اسلام برمیگردد ولی تاریخ تولید و

 

ورور تریلرهای کشاورزی که با تراکتور جابجا میشد رسما با ورود تریلرهای رومانی در سال 1346 برمیگردد .
در سال1355 براساس قراردادی که با کشور رومانی به منظور ساماندهی و برنامه ريزی نحوة ساخت به امضاء رسيد، با همکاری کارشناسان رومانی نخستين تريلر با ظرفيت 5 تن به نام RMSنمونه سازی گرديد و سپس نقشه های توليد تهيه شد. درسال 1358 کارشناسان رومانی ايران را ترک نموده پس از اندکی وقفه با تلاش و فعاليت پرسنل کارگاه با ميزان 70% ساخت داخل تريلر کشاورزی توليد و به بازار عرضه شد.