خدمات پشتیبانی

شایان کشت افزار کرمان

خدمات پس از فروش و ضریب بالای کیفیت دستگاه ها بزرگترین عوامل موثر تولید ماشین آلات توسط این کارخانه تولیدی است. در خطوط تولیدی، دستگاه ها و ماشین آلات و کادر متخصص فنی ؛ مهندسی مهمترین ارکان تولید هستند و با بوجود آمدن کوچکترین مشکلی در آنها، خط تولید سریعا اقدام به رفع ان و کنترل مجدد مینمایید .

خدمات پس از فروش و ضریب بالای کیفیت دستگاه ها بزرگترین عوامل موثر تولید ماشین آلات توسط این کارخانه تولیدی است. در خطوط تولیدی، دستگاه ها و ماشین آلات و کادر متخصص فنی ؛ مهندسی مهمترین ارکان تولید هستند و با بوجود آمدن کوچکترین مشکلی در آنها، خط تولید سریعا اقدام به رفع ان و کنترل مجدد مینمایید .

کلیه قطعات ماشین آلات تولیدی شرکت شایان کشت دارای 12 ماه گارانتی از زمان تحویل به مشتری میباشد شرایط خدمات پس از فروش: پس از اتمام دوره 12 ماهه ی گارانتی، ۵ سال خدمات پس از فروش به خریدار ارائه میگردد. کیفیت خدمات پس از فروش همانند دوره گارانتی بوده و فقط بهای قطعات و خدمات از مشتری دریافت میگردد. شرایط گارانتی بر اساس مفاد مندرج در شناسنامه محصول در زمان تحویل به مشتری میباشد.