شرکت شایان کشت افزار

مبتکر و سازنده ادوات کشاورزی با طراحی نو و کارا

 

3bedc448 7c55 42fb 9045 0f4b780d8a58

 

اکسل جفت محور تریلر تراکتور داری سیستم بوژی و ترمز

 

 

 

a54dafc5 b613 4859 9fba c50b5f273213

اکسل تریلر تراکتور ترمزدار

 

 

0000714 frensiz dingiller 310

اکسل تریلر تراکتور بدون ترمز

 

 

 

 

13054a13 8b91 4948 8908 de6cbd3b241b

اکسل تریلر تراکتور بدون ترمز

 

 

 

 

 

 

شرکت شایان کشت افزار کرمان تامین کننده انواع اکسل تریلر تراکتور و اکسل تریلر های صنعتی و اکسل تریلر های سنگین در ایران

.کلیه سفارشات ساخت و تامین انواع تریلرهای شاورزی و تریلرهای صنعتی وتریلی های سنگین پذیرفته میشود

 

اکسل تریلر 

اکسل تریلر تراکتور

اکسل تریلر تراکتور کشاورزی

اکسل تریلر تراکتور صنعتی

اکسل تریلر تراکتور باغی