گالری

شایان کشت افزار کرمان

0000714 frensiz-dingiller 310
0000986 kriko-sanzimanli-ayarli-8080---ozel-kol 400
0001114 romork-tamponu-cyr-model 400
099fdc38-c563-49f7-b467-6fcd599dc197
0bb7497a-a96a-49cb-bf9e-b888debcf26f
0f6e83d0-da79-49a5-a2ac-52bb08b8c0ec
13054a13-8b91-4948-8908-de6cbd3b241b
185182de-f0c9-4fe9-a631-b10fbc613ae3
1937e4a4-7c8d-4e5b-9b39-b75380daf55e
1b4111bc-a595-457e-b766-9fa4a3fa076f
1d674446-c481-48bf-a315-a72855290ca7
1eae9234-84b5-4624-89e5-110a8c4315a1
22d9ff64-ed7a-424e-973e-f059f84269e3
2c95f890-1755-4831-8a2d-26bec714f5d4
39cb4e34-cc68-4e96-b380-8662ca3ae02e
3bedc448-7c55-42fb-9045-0f4b780d8a58
41abdf89-49a6-4a2f-8e88-18cbcbc69c18
4d624cdc-6859-4cfc-af28-72767c2b32d1
4d92c766-e97c-4cdc-a732-367e23195546
548b9042-6324-41eb-b9cb-f09a65914e4b
638cff61-7db2-404b-8753-355318a0df06
67ce6287-f0a2-4ace-9f2b-de53dba56971
683fe5f5-2762-47fb-bd75-e7aed7b7fc7e
69478
87175c7b-3608-4df6-9bb9-1a22e72254a2
8a6bd93d-96f4-4b39-86b8-0ad6ccc1efe0
952dc279-63eb-4f21-a181-1416cd9e9ed5
9eee0b0e-efba-49aa-8720-6c4d190d7a32
IMT 18
a54dafc5-b613-4859-9fba-c50b5f273213
b8cb361c-587d-46b5-8261-d2b53d7e633d
d086cc5d-2dca-4816-957b-742e754718c1
d11f9008-9f03-45f7-856d-a1451c57b525
e1fbe507-6e57-4ebe-93b4-76d2b244114f
e4d4f598-7375-4d58-b56f-e39e18b77032
f4f377a8-148b-4b83-9764-eb4526354c1d

سمپاش الکترواساتیک مخصوص مرکبات و نخلستان

سمپاش الکترواساتیک مخصوص مرکبات و نخلستان

سمپاش الکترواساتیک مخصوص مرکبات و نخلستان
سمپاش الکترواساتیک مخصوص مرکبات و نخلستان

سمپاش الکترواساتیک مخصوص مرکبات و نخلستان

سمپاش الکترواساتیک مخصوص مرکبات و نخلستان
سمپاش الکترواساتیک مخصوص پسته و مرکبات

سمپاش الکترواساتیک مخصوص پسته و مرکبات

سمپاش الکترواساتیک مخصوص پسته و مرکبات
سمپاش الکترواساتیک مخصوص پسته و مرکبات

سمپاش الکترواساتیک مخصوص پسته و مرکبات

سمپاش الکترواساتیک مخصوص پسته و مرکبات
سمپاش بوم دار  هیدرولیک

سمپاش بوم دار هیدرولیک

سمپاش بوم دار هیدرولیک
سمپاش بوم دار  ساده

سمپاش بوم دار ساده

سمپاش بوم دار ساده
سمپاش بوم دار  هیدرولیک

سمپاش بوم دار هیدرولیک

سمپاش بوم دار هیدرولیک
سمپاش بوم دار  هیدرولیک

سمپاش بوم دار هیدرولیک

سمپاش بوم دار هیدرولیک
سمپاش توربولاینر

سمپاش توربولاینر

سمپاش توربولاینر
سمپاش توربولاینر

سمپاش توربولاینر

سمپاش توربولاینر
سمپاش مخصوص نخلستان

سمپاش مخصوص نخلستان

سمپاش مخصوص نخلستان
سمپاش مخصوص نخلستان

سمپاش مخصوص نخلستان

سمپاش مخصوص نخلستان
سمپاش دو منظوره باغی و زراعی

سمپاش دو منظوره باغی و زراعی

سمپاش دو منظوره باغی و زراعی
پمپ سمپاش ایالیایی

پمپ سمپاش ایالیایی

پمپ سمپاش ایالیایی
پمپ سمپاش ایالیایی

پمپ سمپاش ایالیایی

پمپ سمپاش ایالیایی

 

بیل بکهو کشویی
بیل بکهو کشویی
بیل بکهو کشویی

 

شایان کشت افزار کرمان تولید کننده انواع تریلر و ادوات کشاورزی با بهترین کیفیت در ایران

تریلر  10 تن
تریلر 10 تن
تریلر 10 تن
تریلر 10 تن
تریلر 2/5 تن
تیرلر سه نقطه اتصال
تیرلر سه نقطه اتصال
تریلر 4/5 تن
تریلر 4/5 تن
تریلر 6/5 تن
تریلر حمل لوله
تریلر حمل لوله
تریلر حمل لوله
تریلر 10 تن
تریلر تخلیه سه طرف
تریلر 2/5 تن

 

0000714 frensiz-dingiller 310
0000986 kriko-sanzimanli-ayarli-8080---ozel-kol 400
0001114 romork-tamponu-cyr-model 400
01
03
04
099fdc38-c563-49f7-b467-6fcd599dc197
0bb7497a-a96a-49cb-bf9e-b888debcf26f
0f6e83d0-da79-49a5-a2ac-52bb08b8c0ec
13054a13-8b91-4948-8908-de6cbd3b241b
185182de-f0c9-4fe9-a631-b10fbc613ae3
1937e4a4-7c8d-4e5b-9b39-b75380daf55e
1b4111bc-a595-457e-b766-9fa4a3fa076f
1d674446-c481-48bf-a315-a72855290ca7
1eae9234-84b5-4624-89e5-110a8c4315a1
22d9ff64-ed7a-424e-973e-f059f84269e3
2c95f890-1755-4831-8a2d-26bec714f5d4
39cb4e34-cc68-4e96-b380-8662ca3ae02e
3bedc448-7c55-42fb-9045-0f4b780d8a58
41abdf89-49a6-4a2f-8e88-18cbcbc69c18
4d624cdc-6859-4cfc-af28-72767c2b32d1
4d92c766-e97c-4cdc-a732-367e23195546
548b9042-6324-41eb-b9cb-f09a65914e4b
638cff61-7db2-404b-8753-355318a0df06
67ce6287-f0a2-4ace-9f2b-de53dba56971
683fe5f5-2762-47fb-bd75-e7aed7b7fc7e
69478
6b319b74-cd5c-4f86-8435-bf8c005f6032
87175c7b-3608-4df6-9bb9-1a22e72254a2
8a6bd93d-96f4-4b39-86b8-0ad6ccc1efe0
952dc279-63eb-4f21-a181-1416cd9e9ed5
9eee0b0e-efba-49aa-8720-6c4d190d7a32
IMG 20170808 103617
IMG 20170808 103619
IMG 20170808 103620
IMG 20170808 103622
IMG 20170808 103626
IMG 20170808 103629
IMG 20170808 103630
IMT 18
a54dafc5-b613-4859-9fba-c50b5f273213
b8cb361c-587d-46b5-8261-d2b53d7e633d
backhoe 250
d086cc5d-2dca-4816-957b-742e754718c1
d11f9008-9f03-45f7-856d-a1451c57b525
e1fbe507-6e57-4ebe-93b4-76d2b244114f
e4d4f598-7375-4d58-b56f-e39e18b77032
f4f377a8-148b-4b83-9764-eb4526354c1d
photo 2017-07-16 18-59-26
photo 2017-07-16 19-00-07
photo 2017-07-16 19-00-12
photo 2017-07-16 19-00-17
photo 2017-07-16 19-00-22
photo 2017-07-16 19-00-27
photo 2017-07-16 19-00-31
photo 2017-07-16 19-00-35
photo 2017-07-16 19-00-42
photo 2017-07-16 19-00-51
photo 2017-12-12 10-30-18